Terug naar het overzicht

Uit een recent verschenen kwantitatief onderzoek blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 3,3 miljard kwijt is als gevolg van een slechte werkplek. Het onafhankelijke onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Fellowes, leverancier van kantoorbenodigdheden laat een aantal opvallende uitkomsten zien. Zo blijkt dat 59 procent van de Nederlanders al eens klachten heeft gehad die rechtstreeks in verband staan met het werken met een computer, laptop of tablet. Bijna twee op de drie (62%) van deze groep mensen heeft wekelijks of vaker last van aandoeningen en 30 procent heeft dagelijks last.

De meest voorkomende aandoeningen in Nederland die te wijten zijn aan het gebruik van een computer, laptop of tablet is met 33 procent pijnlijke of gespannen schouders gevolgd door pijnlijke polsen en armen (25%), nekpijn (25%) en rugpijn (24%). Het afgelopen jaar heeft circa 25 procent van de Nederlandse werknemers ziekteverlof op moeten nemen als rechtstreeks gevolg van deze aandoeningen. Gemiddeld bleef men 20 dagen thuis in de afgelopen twaalf maanden. Omgerekend komt dit neer op ruim 3,3 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Start nu met de oplossing door gebruik van producten BakkerElkhuizen