Terug naar het overzicht

De zorg voor tienduizenden demente ouderen en gehandicapten gaat op de schop, maar niemand weet nog echt hoe. Maar het kabinet heeft haast. Te veel haast, waarschuwen alle betrokkenen. „Het is wachten op ongelukken.”

Wat doen we met onze ouderen? Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar wat als dat niet meer lukt? Nu is daarvoor het verzorgingstehuis, maar daarop wordt de komende jaren flink bezuinigd. De tijd dat er steeds maar meer hulpverlening werd vergoed als bijzondere ziektekosten, is definitief voorbij.
Het kabinet wil meer dan drie miljard bezuinigen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). Het is een van de grootste ingrepen in het regeerakkoord, en een harde breuk met een periode van veertig jaar uitdijende verzorgingsstaat, nu de vergrijzing doorzet, is het stelsel onhoudbaar.

Daarom worden vanaf dit jaar de kosten voor wonen en zorg gescheiden. Tot nu toe werd de huisvesting van ouderen in verzorgingstehuizen en verstandelijk gehandicapten betaald door de staat. Straks geldt dat alleen nog voor de zeer ernstige gevallen. Anderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, of zelf een appartement in een zorgcomplex huren.